Üstün zekalı çocuklarda eğitim

üstün zekalı çocuklar, üstün zekalı, çocuklarda eğitim, çocuk zeka testi, zeki çocuk,

Üstün zekalı çocuklarda eğitim

Üstün yetenekli çocuklar; keşfetmeye, üretmeye ve duyularını kullanmaya yaşıtlarına göre daha erken yaşlarda başladıkları için daha çok psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, üstün yetenekli bireylerin yetenek ve özelliklerine uygun eğitimi almaları, yaratıcılık, liderlik gibi özelliklerini ortaya koyabilmeleri, kendileri ile barışık ve çevreleri ile uyumlu bireyler olabilmeleri açısından önemlidir. Bizler de bu süreçte anne-babaların izlemeleri gereken aşamalar inceledik.

Üstün zekalı çocuklar söz konusu olduğunda ilk ve en önemli konulardan biri bu çocukların belirlenmesidir. Çünkü ancak bu sayede onların kişisel, psikolojik, sosyal ve akademik yaşamlarındaki ihtiyaçları tespit edilir ve bunların gelişimi için uygun adımlar planlanabilir. Aksi takdirde bu çocuklar arkadaş ilişkilerinde pek çok güçlükler yaşayan, derslere ilgisiz ve akademik başarısı düşük bir profil çizerler.

Nasıl anlayabiliriz?

Bu çocukların bazı niteliklerini bilmeniz burada yol gösterici olacaktır. Üstün zekalı çocuklar genel olarak, dikkatlerini doğumdan itibaren yaşıtlarına göre daha uzun süre odaklayabilirler. Soyut düşünme üstünlüklerine göre daha odaklayabilirler. Soyut düşünme, üstün zekalılarda daha fazla gelişmiştir. Örneğin; kolayca kavram oluşturabilirler. Düşünceleri akıcı, sözcük dağarcıkları geniş ve ezberleme yetenekleri gelişmiş olabilir. Kendi başlarına okumayı öğrenebilirler. Sayılara yaşıtlarından daha erken ilgi duymaya başlayabilir, zaman kavramı da yaşıtlarından erken gelişebilir. Yeni mekanik aletleri kendileri keşfedebilirken, daha az yapılaşmış öğrenme materyallerini seçerler. Başladıkları görevi bitirmeleri için kendilerine şans verilmesini bekler ve iki işi aynı anda yapabilirler. Bunların yanı sıra, erken dönemden itibaren daha sağlıklı, fiziksel gelişimleri daha iyi ve duyuları oldukça hassastır. Çocuklarda bu özelliklerden birkaç olduğu durumlarda, üstün zekalı olma ihtimalleri düşünülebilir.

Zeka testleri ne zaman ve nasıl yapılabilir? Üstün zekalı çocukların saptanmasında en güvenilir yol, istatiksel analizler sonucunda geçerli ve güvenilir olduğu kanıtlanmış olan zeka testlerinin kullanılmasıdır. 6-16 yaş arasındaki çocuklar için “Weschler Zeka Testi (WISC-R) kullanılabilirken, 2 yaş 6 ay ile 7 yaş 3 ay arasındaki çocuklara “Weschler Okul Öncesi ve Birincil Zeka Ölçeği (WPPSI)” uygulanır. Ancak bir çocuğun üstün zekalı olup olmadığına karar verirken, yalnızca bu testlerin sonuçları ile sınırlı kalmamak çok önemlidir. Testlerin yanı sıra öğretmenlerin ve psikologların değerlendirmeleri de üstün zekalı olup olmadığını öngörmede etkilidir ve kendilerinden alınan verilerin de göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. Örneğin; literatür araştırmaları İngiltere, Amerika ve Çin’de öğretmen değerlendirmelerinin oldukça iyi bir yordayıcı (tahmin) olduğunu gösterir. Aile geçmişinde üstün zekalı bireyler olması da çocuğunuzun üstün zekasına bir işaret olabilir.

Zeka testlerini kimler uygulayabilir?

Yalnızca Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-R testi uygulama sertifikasına sahip olan psikologlar uygulayabilir. Ailelerin testi uygulayan kişiye bu sertifikaya sahip olup olmadığını sorma hakkı vardır.

Hiperaktivite ile arasındaki bağ

Üstün zekalıların aşırı duyarlı bir sinir sistemine sahip olmaları, üstün zekalı olmayan arkadaşlarına göre daha hareketli olmalarına neden olabilir. Ancak “hareketli” olarak tarif edilen üstün zekalı çocukların, hiperaktivite tanısı konulmuş çocuklarla karıştırılmaması çok önemlidir. Hiperaktivite tanısı konulmuş çocuklar, davranışlarını regüle eder (düzenler) ve herhangi bir aktivite üzerinde konsantrasyonlarını uzun süre devam ettirmekte güçlük yaşarken, üstünler herhangi bir konu ile ilgilendiklerinde bu konu üzerinde yoğunlaşabilirler. Hatta meraklı ve istekli olduklarında daha uzun süre bunun üzerine çalışabilirler. Çocuklarda hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüphelenildiğinde, mutlaka bu konuda uzman bir profesyonele başvurulmalı.

Üstün yetenekli tanımı içinde bütün yetenekleri kapsamalıdır (Genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, liderlik, yaratıcılık, resim ile müzik ve psiko-motor gibi görsel ve işitsel sanatlar). Üstün yeteneklilik özelliği gösteren çocuklar birbirinden farklıdır. Okullar üstün yetenek kavramına açıklık getirerek hangi yetenek alanında eğitim vereceklerine karar vererek bu doğrultuda yol almalılar.

Eğitim stratejileri…

Üstün zekalı çocukların akademik ihtiyaçları ve güçlü oldukları alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için “farklılaştırılmış” eğitim modeli uygun olabilir. Bu konudaki farkındalığın son yıllarda gelişmesi ile ülkemizde de özel programlarda eğitim veren okullar mevcuttur.

Ailenin tutumu

Ailenin üstün zekalı çocuklarına karşı tutumları çocuklarının akademik, sosyal ve psikolojik gelişimleri için çok değerlidir. Ebeveynlerin, çocuklarının üstün zekalı olmasından ileri gelen belirli davranış, duygu ve düşüncelerinin farkında olması, bunları anlamlandırabiliyor olması ve uygun tepkiler vermesi çok değerlidir. Ebeveynlere, çocuklarının güçlü yanlarını ve yaşıtlarını geride bırakan performanslar sergilediği alanları belirlemekte ve bu alanlardaki gelişimlerini desteklemekte önemli görevler düşer.
Üstün zekalı çocuklarda eğitim Üstün zekalı çocuklarda eğitim Reviewed by Burak Almacı on Nisan 21, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok

Image Link [https://3.bp.blogspot.com/-V6Zjyq2BaS4/WQTbyl9rwqI/AAAAAAAAGFg/rsIYbPQ5PdkAennQvdZfxmCeMBSDaEU_ACLcB/s1600/Blogger%2B-%2BPindepo%2B%2528Profil%2529.png] Author Name [Pindepo.com] Author Description [Pindepo’da; anne, aşk, dekorasyon, gezi, güzellik, hobi, moda, psikoloji, spor, yaşam ve kadın’a dair birçok kategoriyi bulabilirsiniz.] Facebook Username [pindepo] Twitter Username [pindepo] GPlus Username [pindepo] Pinterest Username [pindepo] Instagram Username [pindepo]