Çocuklar ne kadar rekabet etmeli?

çocuklarda rekabet, yaşa göre rekabet, çocuk rekabet, yaşlara göre rekabet dozajı, çocuklarda rekabetin çıkışı,

Çocuklar ne kadar rekabet etmeli?

İçinde olduğumuz sistem, rekabet üzerine inşa edilmiş, eğitmen ve ebeveynler tarafından çocukların yarış atı gibi koşturulduğu bir sistem… Peki çocuklar için hangi ortamlarda, ne kadar rekabet normal merak ediyor musunuz? Sizler için uzman görüşlerini inceledik.

Günümüz gerçeklerinden biri de çocukların çok erken yaşlardan itibaren rekabet ortamına taşınmaları ve çılgın bir rekabet ortamıyla kendilerince başa çıkmaya çalışarak büyümeleri. Piyano, bale, satranç, basketbol, jimnastik, aikido, robot yapımı, kod yazımı, İngilizce, Fransızca… Çocuklar, binlerce seçenek arasından ailelerinin kendileri için uygun gördükleri arasında koştururken her bir ortamda kendine has bir rekabet ortamıyla karşılaşıyorlar. Öyle ya da böyle her çocuklu ailenin hayatında ilkokulla birlikte “rekabet” de yerini alıyor. Hayatın gerçeği bu! Çocukları koruma duygusu ile rekabetten soyutlamaya çalışmak yanlış mı? Yanlışsa rekabetin sağlıklı dozu ne olmalı?

Yarış atı olmaya alışmış çocuklar, büyüdüklerinde arabalarının markalarını, gittikleri yerleri, ilişkilerini, başarılarını ve ebeveynliklerini yarıştıran kişiler oluyorlar. Bunda eğitim sisteminin, aile sisteminin ve toplumsal algının payı büyük. Çocuğun hayata hazırlanması için özellikle rekabet arenasına sokulması, yarardan çok zarar getirir.

Rekabetin çıkış noktası

Günümüzde çocuklar, bir önceki kuşağa göre daha fazla rekabet ortamı içindeler. Hatta “zafer” kazanmanın kişiliğin yapı taşlarından biri olarak sunulmasını daha sık duymaya ve görmeye başladık. Statü sahibi olma, kazanma ve kabul görme terapi odasındaki oyunlarda da en sık gözlenen temalardan biri. Bu durumdaki besleyici faktörlerden ilki: Süreç değil, sonuç odaklı eğitim sistemi. Mevcut eğitim sistemi, şiddeti gittikçe artan ve “yarış atı” algısını besleyen sınava dayalı seçilme sisteminden ibaret.

İkinci belirleyici faktör ise, özellikle spor faaliyetlerine olan erişimin artmasıdır. Özellikle küçük yaştaki çocuklar daha fazla spor ve sanatsal faaliyetlere katılmaya başladılar. Çocukların farklı alanlardaki becerilerini görüp geliştirmeleri anlamında bu genellikle güzel bir gelişme. Ancak bazen antrenörler ve aileler çocukların gösterdiği performansa gereğinden fazla anlam yükleyebiliyorlar. Böylelikle bu faaliyetler, yetişkinlerin isteklerine hizmet eden bir duruma dönüşüyor.

Diğer belirleyici faktör ise ebeveynlerin tutumlarıdır. Şimdi imkanı olan ebeveynler, çocuklarının neredeyse her alanda iyi olmalarını istiyorlar. Yoğun okul saatleri, takviye dersler, spor antrenmanları, sanat dersleri vb. Bu yoğun tempoda, çocuklar en çok ihtiyaç duydukları ve duygusal-psikolojik gelişimlerini destekleyen serbest oyun zamanlarından mahrum kalabiliyorlar.

Yaşlara göre rekabet dozajı

Günümüz çocuklarının ajandaları çok dolu. Anne-babalarının aktivite seçerken dikkat etmeleri gereken şey, aktiviteye katılım konusunda çocuğun da fikrini almak ve baskıcı olmamaktır. Karar verilen aktiviteye başlandığında ise her çocuğun kapasitesinin, güçlü ve daha az güçlü yanlarının farklı olduğunu unutmamak. Fazla enerjisini atması ve fiziksel gelişimini desteklemesi amacıyla başlanan spor aktivitelerinde, bir alet çalmayı öğrensin diye başlanan müzik faaliyetlerinde ve zihinsel gelişimin desteklenmesi için başlanan satranç kulübünde zamanla ‘en iyisi olsun’a veya ‘şu kişiden daha iyi olsun’a evrilebiliyor. Hangi düzeyde rekabetin çocuklar için uygun olduğu konusuna bakacak olursak, sağlıklı gelişen bir çocuğun hayatında kendiliğinden gelişen rekabet meselelerinin, çocuklar için sağlıklı rekabet denilebilecek nitelikte ve yeterli düzeyde olduğunu söylemek yanlış sayılmaz.

Hangi yaş aralığında ne kadar rekabet yaşanır? 

6 yaş ve altındaki çocuklar rekabeti ve rekabet içeren oyunları kavrayamaz. Bu yaş aralığındaki çocuklar için en önemli şey; oyundur. Oyunlar içinde becerilerini geliştirmeleri ve öğrenmeleri daha faydalı olur. 6-8 yaş aralığında ise zihinsel ve duygusal gelişim rekabet ortamı için henüz yeterli düzeyde olmaz. Bu yüzden, çocuklar dikkatlerini sürdürmekte, oyunun kurallarını öğrenmekte, karşı tarafın bakış açısını anlamakta, strateji geliştirmekte ve karar vermekte zorlanırlar. Ayrıca benmerkezci olurlar, sürekli ilgi odağı olmak isterler, cezadan ve reddedilmekten kaçınmak için kuralları esnetmeye çalışırlar. Rekabet ya hiçbir anlam ifade etmez ya da çok az şey ifade eder.

8 yaşından itibaren çocuklar; rekabetin, kazanmanın ve kaybetmenin ne demek olduğunu anlarlar. Görev bilinci, otoriteye saygı, karışık kuralları takip edebilme, iş ve başarı odaklı perspektif gibi beceriler kazanırlar. Rekabet ortamlarında ise adalete inanırlar, amaçlarına ulaşamadıklarında engellenmiş hissederler, utanç verici durumlardan, aile üyeleri ve arkadaşları tarafından reddedilmekten endişe duyarlar, kaybettiklerinde ise özsaygıları azalır. Kısacası rekabet; kişisel gelişimi, sosyal ve duygusal ilişkileri etkileyen bir konuya dönüşür.

Yaş aralıklarına göre rekabet konuları

Rekabetin düzeyi, konunun içeriğine bağlı olarak değişir. Bu meseleler şöyle sıralanabilir;

  • Bebeklikte anne için diğer aile üyeleri ile girilen rekabet,
  • 4-6 yaş aralığında hemcins ebeveynle girilen ödipal rekabet,
  • Kardeşlerle rekabet,
  • Sınıfta öğretmenin takdirini alabilmek için diğer öğrencilerle girilen rekabet,
  • Arkadaşlık ilişkilerindeki rekabet,
  • Kurallı ve serbest oyundaki rekabet,

Bu meseleler, her yaştaki çocuğun rekabeti anlayabilmesine, deneyimleyebilmesine ve durumla nasıl baş edeceğine dair çözümler üretmesine yetecek düzeyde.
Çocuklar ne kadar rekabet etmeli? Çocuklar ne kadar rekabet etmeli? Reviewed by Burak Almacı on Mayıs 04, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok

Image Link [https://3.bp.blogspot.com/-V6Zjyq2BaS4/WQTbyl9rwqI/AAAAAAAAGFg/rsIYbPQ5PdkAennQvdZfxmCeMBSDaEU_ACLcB/s1600/Blogger%2B-%2BPindepo%2B%2528Profil%2529.png] Author Name [Pindepo.com] Author Description [Pindepo’da; anne, aşk, dekorasyon, gezi, güzellik, hobi, moda, psikoloji, spor, yaşam ve kadın’a dair birçok kategoriyi bulabilirsiniz.] Facebook Username [pindepo] Twitter Username [pindepo] GPlus Username [pindepo] Pinterest Username [pindepo] Instagram Username [pindepo]